Buro Rato

Buro Rato is ervan overtuigd dat resultaten alleen behaald kunnen worden door middel van samenwerking. En dat samenwerking altijd begint met een goed gesprek.

Wij zijn van mening dat luisteren, niet spreken, de basis vormt van een goed gesprek. De juiste verhouding (rato) is dan ook dat je meer luistert, dan dat je spreekt.

Vanuit deze filosofie verbindt en ondersteunt Buro Rato overheden, ondernemers, organisaties (ngo) en inwoners. Waar zij naar elkaar luisteren, ontdekken zij dat ze veel gemeen hebben. En waar zij samenwerken, groeien ze met elkaar en groeit de samenleving als geheel.

Michiel Wiersinga
Michiel Wiersinga
ORGANISEREN
Hoe organiseer je het gesprek?
VERBINDEN
Hoe verbind je tijdens het gesprek?
ADVISEREN
Wat kunnen we samen bereiken?
AAN DE SLAG
Hoe realiseer je samen deze doelen?

Wie we helpen

Buro Rato is er voor overheden, ondernemers, organisaties en inwoners. Wij verbinden hen en zorgen er voor dat zij met elkaar in gesprek gaan en blijven. Op deze manier groeien ze samen en groeit de samenleving als geheel.

Overheden

Wij zijn er voor lokale overheden zoals gemeenten en provincies, maar ook voor zelfstandige bestuursorganen

Ondernemers

Wij zijn er voor alle soorten ondernemers: van winkeliers en horecaondernemers tot middelgrote en grote bedrijven

Organisaties

Wij zijn er voor alle soorten verenigingen en stichtingen, van lokale ondernemersverenigingen tot landelijke stichtingen

Inwoners

Wij zijn er voor individuele buurtinwoners en alle inwoners van een wijk, voor dorpsbewoners en inwoners van de stad

Onze diensten

Buro Rato heeft veel ervaring in het verbinden en ondersteunen van overheden, ondernemers, organisaties en inwoners. Zowel online als offline.

Offline communitymanagement

Bijvoorbeeld door het organiseren en faciliteren van inspraakavonden, dialogen, procesbegeleiding en intervisies

Online communitymanagement

Onder andere door middel van social media, websites, apps, online meetings en digitale kennissessies

Centrummanagement

Kwartiermaken en stakeholderparticipatie centrumontwikkeling, het centrumgebied als ontmoetingsplaats voor de toekomst

Parkmanagement

Voor toekomstbestendige, duurzame en gastvrije bedrijventerreinen waar ondernemers en overheden samenwerken

Een bruisend en toekomstbestendig centrum vereist gastvrije horeca en winkels.

Daarom verzorgt Buro Rato vanuit Horeca Trainingen Nederland onder andere gastvrijheidstrainingen, horecatrainingen, coaching en advies.

Voor meer informatie, kijk op de website www.horecatrainingennederland.nl.

Horeca Training

Community
management

Inspraak, dialoog en intervisie, online media en digitale kennissessies

Centrum
management

Centrummanagement, kwartiermaken en stakeholderparticipatie

Park
management

Duurzame relaties tussen ondernemers en overheden

Horeca en
gastvrijheid

Horecatrainingen, gastvrijheidstrainingen, coaching en advies

Plan een kennismaking

Michiel Wiersinga en hond
Michiel Wiersinga

Even voorstellen..

Ik ben Michiel Wiersinga, de persoon achter Buro Rato.
 
Meer dan 10 jaar geleden begon ik als student communicatie in Groningen mijn eerste onderneming in horecatrainingen en wijn- en bierproeverijen. Later volgde het importeren van (biologische) wijn en nog later het importeren van hout.
 
Na enige tijd in de politiek gewerkt te hebben, richt ik me nu op waar mijn interesses en vaardigheden het meeste naar uitgaan: het verbinden van ondernemers, overheden, inwoners en organisaties.
 
De afgelopen jaren heb ik diverse bestuursfuncties mogen bekleden bij verschillende verenigingen en stichtingen. Daarnaast ben ik functionaris bij de Nederlandse Draf- en Rensport. In mijn vrije tijd wandel ik graag met kantoorhulphond Rumi.

We werken met

Scroll naar boven